Cultuur

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Cultuur Verplichtingen Waarvan overig - € 388.142
Cultuur Verplichtingen Waarvan garantieverplichtingen - € 0