Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Verplichtingen Waarvan overig - € 4.278.330
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Verplichtingen Waarvan garantieverplichtingen - € 0