Financiën

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
1 Belastingen € 2.716.883
2 Financiele markten € 25.023
3 Financieringsactiviteiten publiek-private sector € 15.708
4 Internationale financiële betrekkingen € 2.274.076
5 Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen € 10.015.244
6 Btw-Compensatiefonds € 3.225.010
8 Centraal Apparaat € 256.491
9 Douane € 416.151
10 Nominaal en onvoorzien € 77.956