Internationale financiële betrekkingen

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Internationale financiële betrekkingen Internationale financiële betrekkingen Waarvan garantieverplichtingen: - € 0
Internationale financiële betrekkingen Internationale financiële betrekkingen Wereldbank - € 0
Internationale financiële betrekkingen Internationale financiële betrekkingen Garantie aan DNB inzake IMF - € 0
Internationale financiële betrekkingen Internationale financiële betrekkingen Kredieten EU-betalingsbalanssteun - € 50.000
Internationale financiële betrekkingen Internationale financiële betrekkingen EFSM - € 60.000
Internationale financiële betrekkingen Internationale financiële betrekkingen AIIB - € 0
Internationale financiële betrekkingen Internationale financiële betrekkingen EIB - € 1.900.425
Internationale financiële betrekkingen Internationale financiële betrekkingen waarvan overig - € 263.651