Deltafonds

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
1 Investeren in waterveiligheid € 287.975
2 Investeren in zoetwatervoorziening € 24.655
3 Beheer, onderhoud en vervanging € 148.802
4 Experimenteren cf. art. III Deltawet € 11.548
5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven € 312.072
7 Investeren in waterkwaliteit € 112.564