Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
1 Primair onderwijs € 11.302.400
3 Voortgezet onderwijs € 8.681.647
4 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie € 4.519.526
6 Hoger beroepsonderwijs € 3.258.567
7 Wetenschappelijk onderwijs € 4.928.814
8 Internationaal beleid € 12.785
9 Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid € 168.559
11 Studiefinanciering € 5.602.726
12 Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten € 93.071
13 Lesgelden € 6.649
14 Cultuur € 589.734
15 Media € 960.829
16 Onderzoek en wetenschapsbeleid € 1.179.678
25 Emancipatie € 6.643
91 Nominaal en onvoorzien € 0
95 Apparaatsuitgaven € 259.975