Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
11 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens € 721.694
12 Natuur en biodiversiteit € 105.364
50 Apparaat € 108.907
51 Nog onverdeeld € 31.204