Duurzame economische ontwikkeling, handel en investeringen

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
waarvan garantieverplichtingen - - - € 129.000
waarvan overig - - - € 273.767