Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid, water en klimaat

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
- - - - € 454.310