Internationale financiële betrekkingen

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Internationale Financiële Betrekkingen Internationale Financiële Betrekkingen Waarvan garantieverplichtingen: - € 0
Internationale Financiële Betrekkingen Internationale Financiële Betrekkingen Deelneming multilaterale ontwikkelingsbanken en -fondsen - € 447.175
Internationale Financiële Betrekkingen Internationale Financiële Betrekkingen Garantie aan DNB inzake IMF en BIS - € 2.258.303
Internationale Financiële Betrekkingen Internationale Financiële Betrekkingen Kredieten EU-betalingsbalanssteun - € 32.500
Internationale Financiële Betrekkingen Internationale Financiële Betrekkingen EFSF en EFSM - € 39.000
Internationale Financiële Betrekkingen Internationale Financiële Betrekkingen Garantie deelname AIIB - € 757.785