Hoger beroepsonderwijs

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Hoger beroepsonderwijs Verplichtingen Waarvan garantieverplichtingen - € 70.434