International financial relations

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
International financial relations International financial relations Waarvan betalingsverplichtingen - € 678.314
International financial relations International financial relations Deelneming multilaterale ontwikkelingsbanken en -fondsen - € 690.280
International financial relations International financial relations EIB - € 0
International financial relations International financial relations Lening Griekenland - € 0
International financial relations International financial relations Kapitaal ESM - € 0
International financial relations International financial relations Kapitaal AIIB - € -13.661
International financial relations International financial relations Technische assistentie kiesgroeplanden - € 1.694
International financial relations International financial relations Waarvan garantieverplichtingen: - € 10.756.607
International financial relations International financial relations Deelneming multilaterale ontwikkelingsbanken en -fondsen - € -599.648
International financial relations International financial relations Garantie aan DNB inzake IMF en BIS - € 11.451.012
International financial relations International financial relations Kredieten EU betalingssteun - € 0
International financial relations International financial relations EFSM - € 0
International financial relations International financial relations EFSF - € 0
International financial relations International financial relations ESM - € 0
International financial relations International financial relations AIIB - € -94.757