Cultuur

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Cultuur Verplichtingen Verplichtingen Waarvan garantieverplichtingen € 103.359