Investeringen krijgsmacht

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Investeringen Krijgsmacht Opdrachten Opdracht Voorzien in nieuw materieel - € 1.732.810
Investeringen Krijgsmacht Opdrachten Opdracht Voorzien in infrastructuur - € 190.522
Investeringen Krijgsmacht Opdrachten Opdracht Voorzien in ICT - € 128.685
Investeringen Krijgsmacht Opdrachten Bekostiging Wetenschappelijk onderzoek - € 59.727
Investeringen Krijgsmacht Opdrachten Bijdrage aan de NAVO - € 18.097
Investeringen Krijgsmacht Opdrachten Reservering valutaschommelingen - € 0