Koninkrijksrelaties

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
1 Waarborgfunctie € 27.795
4 Bevorderen sociaal-economische structuur € 49.787
6 Apparaat € 24.918
8 Noodhulp en Wederopbouw Bovenwindse Eilanden € 331.958