Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
- - - - € 231.354