Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Garanties - - € 110.994
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Waarvan overige verplichtingen - - € 4.313.085