Hoger beroepsonderwijs

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Hoger beroepsonderwijs Garanties - - € 22.410
Hoger beroepsonderwijs Waarvan overige verplichtingen - - € 3.439.053