Infrastructuur en Milieu

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
11 Waterkwantiteit € 36.485
13 Ruimtelijke ontwikkeling € 30.388
14 Wegen en verkeersveiligheid € 40.211
16 Spoor € 4.801
17 Luchtvaart € 20.877
18 Scheepvaart en havens € 44.916
19 Klimaat € 56.811
20 Lucht en geluid € 17.407
21 Duurzaamheid € 57.659
22 Externe veiligheid en risico's € 43.695
23 Meteorologie, seismologie en aardobservatie € 52.928
24 Handhaving en toezicht € 116.679
25 Brede doeluitkering € 951.141
26 Bijdrage Investeringsfondsen € 6.335.032
97 Algemeen departement € 105.611
98 Apparaatsuitgaven Kerndepartement € 281.510