Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
1 Volksgezondheid € 650.342
2 Curatieve zorg € 2.953.820
3 Langdurige zorg en ondersteuning € 4.981.713
4 Zorgbreed beleid € 1.376.672
5 Jeugd € 118.463
6 Sport en bewegen € 90.689
7 Oorlogsgetroffenen en herinnering Wereldoorlog II € 252.001
8 Tegemoetkoming specifieke kosten € 5.348.340
9 Algemeen € 52.910
10 Apparaatsuitgaven € 377.681