Sustainable trade and investment

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
waarvan garantieverplichtingen - - - € 35.700
waarvan overig - - - € 579.142