Strengthened frameworks for development

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
waarvan garantieverplichtingen - - - € 0
waarvan overig - - - € 114.627