Grondwettelijke uitkering aan de leden van het koninklijk huis

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
- - - - € 833