Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer, alsmede leden van het Europees Parlement

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
- - - - € 33.924
Uitgaven tbv van (oud) leden Tweede Kamer en leden EP Uitgaven tbv van (oud) leden Tweede Kamer en leden EP Waarvan garantieverplichtingen - € 521
Uitgaven tbv van (oud) leden Tweede Kamer en leden EP Uitgaven tbv van (oud) leden Tweede Kamer en leden EP Waarvan overig - € 131.143