Financiele markten

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Financiële markten Financiële markten Afname munten in circulatie - € 27.535
Financiële markten Financiële markten Muntcirculatie - € 5.719
Financiële markten Financiële markten Vakbekwaamheid - € 3.733
Financiële markten Financiële markten Bijdrage DNB BES-toezicht en FEC - € 5.153
Financiële markten Financiële markten Overige betalingsverplichtingen - € 6.153
Financiële markten Financiële markten Garantie verhoging plafond kredietfaciliteit AFM - € 3
Financiële markten Financiële markten Garantie WAKO - € 0
Financiële markten Financiële markten Garantie stichting waarborgfonds - € 0
Financiële markten Financiële markten Garantie SRF - € 0
Financiële markten Financiële markten Garantie DGS BES - € -3.238