Base description which applies to whole site

Verzelfstandigingen

In het onderstaande interactieve overzicht staan agentschappen en (begrotingsgefinancierde) zelfstandige bestuursorganen (zbo’s) per ministerie. Deze organisaties leveren producten of diensten aan organisaties binnen het Rijk. De ministeries hebben de data voor dit overzicht aangeleverd.

  • Agentschappen zijn uitvoerende onderdelen van een ministerie die intern verzelfstandigd zijn: zij hebben een bepaalde mate van autonomie, maar de ministeriële verantwoordelijkheid (en daarmee het gezag van de politiek) is niet ingeperkt. Agentschappen hebben een eigen administratie en een resultaatgericht sturingsmodel.
  • Een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) is een organisatie die zelfstandig bepaalde overheidstaken uitvoert en niet direct onder het gezag van een minister valt. Zbo’s werken onafhankelijk, en hebben vrijwel allemaal een bepaalde mate van openbaar gezag.

Naast onderstaand overzicht is ook een poster beschikbaar die de grootte van uitvoeringsorganisaties weergeeft.

Licence