Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

BIJLAGE 1

BUDGETTAIRE KERNGEGEVENS

Tabel 1.1 Budgettaire kerngegevens in miljoenen euro (in lopende prijzen; min betekent uitgaven)

 2004
1. Begrotingsgefinancierde uitgaven– 137 083
2. Niet belasting ontvangsten22 268
3. Netto begrotingsgefinancierde uitgaven (3=1+2)– 114 816
4. Belastingen103 978
5. Uitgavenreserve0
6. Overig– 2 168
7. EMU-saldo Centrale Overheid– 13 006
  
8. EMU-saldo Lokale Overheid– 1 500
  
9. EMU-saldo Sociale Fondsen973
  
10. EMU-saldo (- = tekort)– 13 533
idem, in % BBP– 2,9%
  
BBP (in miljarden euro)466
Licence