Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

ii. Stimuleringspakket

Tabel 8 geeft een overzicht van het kasritme van het stimuleringspakket. Ten opzichte van de geraamde uitgaven bij Voorlopige Rekening blijven de kasuitgaven in 2010 met 60 mln achter. Dit is met name te wijten aan een achterblijvend kasritme bij projecten die uit het FES worden gefinancierd. In bijlage 3 wordt dit inzichtelijk gemaakt.

Tabel 8: Kasritme stimuleringspakket

(in mln)

2009

 

2010

 

2011*

 
 

stand

VR

stand

SW

stand

VR

stand

VJN

stand

VR

stand

VJN

Arbeidsmarkt, onderwijs en kennis

513

511

1062

1002

754

816

Duurzame economie

233

223

691

706

73

67

Infrastructuur en (woning)bouw

552

552

1218

1192

– 568

– 542

Liquiditeitsverruiming bedrijfsleven

691

691

561

561

149

149

Invulling FES-projecten

19

16

101

111

265

259

Totaal stimuleringspakket

2008

1993

3632

3572

673

750

* Bedragen genoemd in 2011 zijn soms gespreid over meerdere jaren

Licence