Base description which applies to whole site

Accres Gemeentefonds

ACCRES GEMEENTEFONDS: UITGAVEN

bedragen in miljoenen euro's

 

2013

2014

2015

2016

2017

Stand Miljoenennota 2013 (excl. IS)

0,0

691,3

818,5

1.382,7

1.825,6

Beleidsmatige mutaties

         

Rijksbegroting in enge zin

         

Mutatie plafond bcf agv accresontwikkeling

0,0

0,0

2,3

25,8

40,5

Tranche 2012

– 278,0

– 192,0

– 192,0

– 192,0

– 192,0

Tranche 2013

38,1

38,1

38,1

38,1

38,1

Tranche 2014

0,0

282,2

282,2

282,2

282,2

Tranche 2015

0,0

0,0

– 112,6

– 112,6

– 112,6

Tranche 2016

0,0

0,0

0,0

– 424,9

– 424,9

Tranche 2017

0,0

0,0

0,0

0,0

– 354,7

 

– 239,9

128,3

18,0

– 383,4

– 723,4

Technische mutaties

         

Rijksbegroting in enge zin

         

Tranche 2012

278,0

192,0

192,0

192,0

192,0

Tranche 2014

0,0

– 973,5

– 973,5

– 973,5

– 973,5

Diversen

– 38,1

– 38,1

– 38,1

– 38,1

– 38,1

 

239,9

– 819,6

– 819,6

– 819,6

– 819,6

           

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2013

0,0

– 691,3

– 801,6

– 1.203,1

– 1.543,1

Stand Voorjaarsnota 2013 (subtotaal)

0,0

0,0

16,9

179,6

282,5

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Voorjaarsnota 2013

0,0

0,0

16,9

179,6

282,5

Mutatie plafond bcf agv accresontwikkeling

Met ingang van 2015 wordt de ontwikkeling van het BCF gekoppeld aan de accrespercentages zoals deze voortvloeien uit de normeringssystematiek. Het BTW-compensatiefonds is een openeinderegeling. Alle declaraties van gemeenten en provincies bij het BCF worden, wanneer voldaan aan de declaratievoorwaarden, vergoedt uit het BCF. Met de afspraak uit het financieel akkoord met VNG, IPO en UvW van 18 januari 2013 blijft dit het geval. De budgettering wordt vormgegeven via het GF/PF. Overschrijdingen op het vastgestelde BCF-plafond worden verhaald op het GF/PF. Onderschrijdingen van het plafond worden gestort in het GF/PF. Op dit moment wordt een onderschrijding van het afgesproken plafond geraamd en daarmee een storting in het GF met ingang van 2015.

Tranche 2012–2017

Het accres kent jaarlijks 2 bijstellingsmomenten, Voorjaarsnota en Miljoenennota, en 1 vaststellingsmoment, bij het FJR. Het definitieve accrespercentage over 2012 is, na afloop van dat jaar, op basis van de stand van het FJR 2012, – 2,56 procent. Op basis van dit vastgestelde accrespercentage vindt afrekening plaats. De accressen voor de jaren 2013 e.v. zijn aangepast aan de uitkomsten van de normeringssystematiek.

Licence