Base description which applies to whole site

Koppeling uitkeringen

KOPPELING UITKERINGEN: UITGAVEN

bedragen in miljoenen euro's

 

2013

2014

2015

2016

2017

Stand Miljoenennota 2013 (excl. IS)

176,6

325,7

540,6

860,3

1.216,7

Mee- en tegenvallers

         

Sociale zekerheid

         

Nominale ontwikkeling

3,1

2,4

164,2

65,7

– 98,8

 

3,1

2,4

164,2

65,7

– 98,8

           

Beleidsmatige mutaties

         

Sociale zekerheid

         

F64 hervorming kindregelingen

– 2,0

– 11,0

– 48,0

– 81,0

– 87,0

F80 ahk temporiseren

0,0

22,0

46,0

75,0

98,0

 

– 2,0

11,0

– 2,0

– 6,0

11,0

           

Technische mutaties

         

Sociale zekerheid

         

Diversen

2,9

– 7,8

– 6,6

– 7,0

– 6,9

 

2,9

– 7,8

– 6,6

– 7,0

– 6,9

           

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2013

4,0

5,6

155,6

52,7

– 94,7

Stand Voorjaarsnota 2013 (subtotaal)

180,6

331,3

696,2

913,0

1.121,9

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Voorjaarsnota 2013

180,6

331,3

696,2

913,0

1.121,9

Nominale ontwikkeling

De mutatie betreft een aanpassing in de geraamde nominale ontwikkeling binnen het SZA-kader als gevolg van CPB-ramingen van loon- en prijsontwikkeling en als gevolg van mutaties in uitgavenramingen binnen de Sociale Zekerheid.

F64 Hervorming kindregelingen

Dit betreft maatregel F64 uit het regeerakkoord.

F80 AHK temporiseren

Dit betreft maatregel F80 uit het regeerakkoord.

Licence