Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

BIJLAGE 1 BUDGETTAIRE KERNGEGEVENS

Tabel 1: Opbouw EMU-saldo

(in miljarden euro)

2017

1

Inkomsten (belastingen en sociale premies)

268,3

     

2

Netto uitgaven onder het uitgavenkader

254,1

3

Rijksbegroting in enge zin

107,6

4

Sociale Zekerheid en Arbeidsmarktbeleid

77,7

5

Budgettair Kader Zorg

68,9

6

Overige netto uitgaven

10,6

7

Gasbaten

– 2,3

8

Rentelasten

6,5

9

Zorgtoeslag

4,6

10

Overig

1,8

11

Totaal netto uitgaven (2+6)

264,7

     

12

EMU-saldo centrale overheid (1–11)

3,6

13

EMU-saldo lokale overheden

– 1,9

     

14

Feitelijk EMU-saldo (12+13)

1,6

15

Feitelijk EMU-saldo (in procenten bbp)

0,2

     

16

Bruto binnenlands product (bbp)

720

Tabel 2: Opbouw EMU-schuld

(in miljarden euro; + is schuldverhogend)

2017

1

EMU-schuld begin jaar

434,1

2

EMU-saldo centrale overheid

– 3,6

3

EMU-saldo sociale fondsen

– 3,7

4

EMU-saldo Rijk (2–3)

0,1

5

Kas-transverschillen en financiële transacties

– 9,2

6

Mutatie begrotingsreserves

0,3

7

Mutatie derdenrekeningen

1,1

8

Financieringstekort Rijk (4+5+6+7)

– 7,6

9

Overige exogene mutaties schuld

– 0,9

10

EMU-saldo decentrale overheden

1,9

11

EMU-schuld einde jaar (1+8+9+10)

427,5

12

EMU-schuldquote (in procenten bbp)

59,4

Licence