Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Defensie

X DEFENSIE: UITGAVEN
 

2021

2022

2023

2024

2025

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

11.402,8

11.831,6

11.584,5

11.615,2

11.190,6

Mee- en tegenvallers

     

Rijksbegroting

     

Diversen

‒ 1,8

0

0

0

0

 

‒ 1,8

0

0

0

0

Beleidsmatige mutaties

     

Rijksbegroting

     

Convenant met bz voor inzet kmar voor beveiliging in het buitenland

25,2

0

0

0

0

Eindejaarsmarge defensiebegroting

53,4

0

0

0

0

Diversen

‒ 7,5

6,5

0,2

1,6

4,2

 

71,1

6,5

0,2

1,6

4,2

Technische mutaties

     

Rijksbegroting

     

Bijstellen valuta in dollars

‒ 44,4

‒ 69,6

‒ 85,1

‒ 57,2

‒ 71,6

Digitale veiligheid

45

0

0

0

0

Loonbijstelling

120,7

121,5

120,8

120,4

120,4

Prijsbijstelling defensiematerieelbegrotingsfonds

104,9

113,5

109,5

110,7

101,1

Diversen

113,1

60,7

56,4

67,5

66,9

 

339,3

226,1

201,6

241,4

216,8

      

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

408,6

232,6

201,8

243,1

221

      

Stand Voorjaarsnota 2021 (subtotaal)

11.811,4

12.064,2

11.786,2

11.858,3

11.411,6

Totaal Internationale samenwerking

260,8

224,5

212,3

212,8

213,8

Stand Voorjaarsnota 2021

12.072,2

12.288,7

11.998,6

12.071,2

11.625,4

X DEFENSIE: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2021

2022

2023

2024

2025

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

158,7

158,8

158,8

158,8

158,8

Mee- en tegenvallers

     

Rijksbegroting

     

Diversen

‒ 1,8

0

0

0

0

 

‒ 1,8

0

0

0

0

Beleidsmatige mutaties

     

Rijksbegroting

     

Diversen

‒ 7,5

‒ 2,5

‒ 2,5

‒ 2,5

‒ 2,5

 

‒ 7,5

‒ 2,5

‒ 2,5

‒ 2,5

‒ 2,5

Technische mutaties

     

Rijksbegroting

     

Diversen

‒ 3,9

1,3

1,3

1,3

1,3

 

‒ 3,9

1,3

1,3

1,3

1,3

      

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

‒ 13,1

‒ 1,1

‒ 1,1

‒ 1,1

‒ 1,1

      

Stand Voorjaarsnota 2021 (subtotaal)

145,6

157,6

157,6

157,6

157,6

Totaal Internationale samenwerking

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

Stand Voorjaarsnota 2021

147

159

159

159

159

Uitgaven

Mee en tegenvallers

Diversen

De ontvangsten zijn bijgesteld t.o.v. de realisaties 2020 en dit werkt door op de uitgaven. Dit betreft twee kleine ontvangsten die vorig jaar eerder zijn binnengekomen. Middels deze mutatie wordt hiervoor gecorrigeerd.

Beleidsmatige mutaties

Convenant met BZ voor inzet KMar voor beveiliging in het buitenland

Het ministerie van Buitenlandse Zaken hevelt 25,2 miljoen euro over naar het ministerie van Defensie ten behoeve van de bescherming van diplomaten en ambassades door de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB).

Eindejaarsmarge Defensiebegroting

De eindejaarsmarge 2020 is bij Voorjaarsnota 2021 toegevoegd aan de Defensiebegroting.

Diversen

De post diversen is het saldo van diverse mutaties. De grootste mutatie betreft een kasschuif voor de Invictus Games (-5 miljoen) van 2021 naar 2022, omdat deze spelen als gevolg van de COVID-19 maatregelen zijn verplaatst naar 2022. Daarnaast worden de ontvangsten van de landmacht en de bijbehorende uitgaven vanuit de Defensiebegroting overgeheveld naar het DMF, omdat dit bij de instelling van het DMF niet juist is gegaan.

Technische mutaties

Bijstellen valuta in dollars

De nieuwe raming van de euro/dollarkoers uit het CEP van het Centraal Planbureau leidt tot een meevaller op de uitgaven in dollars op het Defensiematerieelbegrotingsfonds. Conform kabinetsafspraak komen mee- en tegenvallers als gevolg van valutaschommelingen direct ten gunste of ten laste van het EMU-saldo. De verwerking vindt plaats via een correctie van het uitgavenplafond. Alvorens de doorverdeling kan plaatsvinden vanuit het DMF wordt deze geboekt op het voedingsartikel op de reguliere Defensiebegroting, en het ontvangstenartikel van het DMF.

Digitale veiligheid

Deze post betreft een overheveling van middelen voor de digitale veiligheid van de aanvullende post naar de Defensiebegroting. Aan de Defensiebegroting is 45 miljoen toegevoegd om de betrouwbaarheid en continuïteit van de digitale veiligheid te waarborgen. De middelen worden via het voedingsartikel toegevoegd aan het DMF.

Loonbijstelling

De tranche 2021 van de loonbijstelling is overgemaakt naar de departementale begroting.

Prijsbijstelling (defensiematerieelbegrotingsfonds)

De prijsbijstelling tranche 2021 voor het DMF van € 104,9 miljoen is toegevoegd aan de Defensiebegroting. Via het voedingsartikel is deze prijsbijstelling toegevoegd aan het DMF.

Diversen

Deze post is het saldo van verschillende mutaties. Het gaat om de toevoeging van de prijsbijstelling tranche 2021 defensiebegroting (23,1 miljoen). Ook betreft deze post een bijdrage voor de incidentele nood en steunmaatregelen voor Defensie als gevolg van COVID-19 (20,6 miljoen) en incidenteel 7 miljoen ontvangsten voor de tijdelijke werkgarantieregeling voor technisch personeel. Verder betreft deze post de doorverdeling van de valutategenvaller als gevolg van duurdere Zweedse Kronen van 13,5 miljoen (zie hiervoor ook de uitgaven en ontvangsten van het DMF). Daarnaast betreft deze post een bijdrage vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid t.b.v. het Bredere Offensief Tegen Georganiseerde Criminaliteit (8,9 miljoen) en de eerste tranche voor het Multidisciplinair Interventie Team (12 miljoen).

Niet-belastingontvangsten

Mee en tegenvallers

Diversen

Deze post betreft het bijstellen van de ontvangsten t.o.v. de realisaties 2020. Het gaat hier om ontvangsten die vorig jaar eerder dan verwacht zijn binnengekomen.

Beleidsmatige mutaties

Diversen

Deze post is het saldo van meerdere mutaties waaronder de herschikking van een deel van de ontvangsten van het Defensie Materieel Organisatie (DMO). De ontvangsten en de bijbehorende uitgaven worden overgeheveld naar het DMF vanuit de Defensiebegroting omdat dit bij de instelling van het DMF niet juist is gegaan.

Technische mutaties

Diversen

Deze post betreft de hogere ontvangsten voor hoogrisicobeveiliging van de Nederlandsche bank.

Licence