Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Deltafonds

DELTAFONDS: UITGAVEN
 

2021

2022

2023

2024

2025

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

1.218,7

1.271,8

1.511,5

1.429,8

1.570,6

Beleidsmatige mutaties

     

Rijksbegroting

     

Voordelig saldo 2020 df

41

0

0

0

0

 

41

0

0

0

0

Technische mutaties

     

Rijksbegroting

     

Generale kasschuif df

169

21

174

27

‒ 271

Plafondcorrectie df

‒ 51,9

0

0

0

0

Diversen

‒ 3,5

0,2

‒ 0,5

‒ 3,6

0

 

113,6

21,2

173,5

23,4

‒ 271

      
      

Stand miljoenennota

     
 

0

0

0

0

0

Extrapolatie

1.337,5

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

154,6

21,2

173,5

23,4

‒ 271

DELTAFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

Rijksbegroting

      

Generale kasschuif df

169

21

174

27

‒ 271

 

Plafondcorrectie df

‒ 51,9

0

0

0

0

 

Diversen

‒ 3,5

0,2

‒ 0,5

‒ 3,6

0

 
 

113,6

21,2

173,5

23,4

‒ 271

 
       
       

Stand miljoenennota

      
 

0

0

0

0

0

 

Extrapolatie

1.337,5

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

154,6

21,2

173,5

23,4

‒ 271

 
       

Stand Miljoenennota 2022 (subtotaal)

1.373,3

1.293,0

1.685,0

1.453,2

1.299,6

2.675,0

Totaal Internationale samenwerking

      

Stand Miljoenennota 2022

1.373,3

1.293,0

1.685,0

1.453,2

1.299,6

2.675,0

       

J DELTAFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

1.218,7

1.271,8

1.511,5

1.429,8

1.570,6

 

Beleidsmatige mutaties

      

Rijksbegroting

      

Diversen

‒ 7,2

0

0

0

0

 
 

‒ 7,2

0

0

0

0

 

Technische mutaties

      

Uitgaven

Beleidsmatige mutaties

Voordelig Saldo 2020

Het voordelig saldo 2020 Deltafonds (DF) bedraagt 48,2 miljoen euro (waarvan 41 miljoen euro lagere uitgaven, 7,2 miljoen euro hogere niet-belastingontvangsten). Conform reguliere systematiek op de fondsen wordt het (voordelig) saldo van het vorige begrotingsjaar toegevoegd bij Voorjaarsnota.

Technische mutaties

Generale kasschuif DF

Als gevolg van het geactualiseerde programma is er kasschuif met het generale beeld verwerkt op de begroting van het Deltafonds, hoofdzakelijk voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en project Afsluitdijk. De kasschuif heeft een meerjarige doorwerking en sluit over de looptijd van het fonds op nul.

Plafondcorrectie DF

Voor het deel van de overschrijding op het Deltafonds in 2020 dat samenhing met versnelde uitgaven is bij Najaarsnota 2020 het uitgavenplafond verhoogd. Bij Voorjaarsnota wordt het plafond daarom verlaagd met 53,4 miljoen euro (waarvan 51,9 miljoen euro lagere uitgaven, 1,5 miljoen euro hogere niet-belastingontvangsten).

Diversen

Deze post bestaat uit diverse desalderingen, waarvan de desaldering voor de bijdrage van het ministerie van Landbouw, Natuur, en Voedselveiligheid (LNV) voor de Markerwadden het omvangrijkst is (5,9 miljoen euro).

Niet relevant voor het uitgavenplafond

Diversen

Het totale saldo op het Deltafonds bedroeg in 2020 ‒ 5,2 miljoen euro. Dit omvat de versnellingen waarvoor bij Najaarsnota 2020 het plafond is aangepast (-53,4 miljoen euro) en het voordelig saldo (48,2 miljoen euro). Het nadelig saldo is bij Voorjaarsnota toegevoegd aan de begroting van het Deltafonds.

Licence