Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Arbeidsvoorwaarden

ARBEIDSVOORWAARDEN: UITGAVEN
 

2021

2022

2023

2024

2025

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

1.169,8

2.035,8

3.254,1

4.468,0

5.825,4

Technische mutaties

     

Rijksbegroting

     

Correctie groeifonds van r naar n

‒ 6,3

‒ 22,5

‒ 54,5

‒ 100,7

‒ 131,1

Grondslagmutatie

54,6

71

104,3

168,9

227

Loon- en prijsontwikkeling

157,4

277,2

455,5

586,9

625,9

Loonbijstelling tranche 2021

‒ 1.324,1

‒ 1.305,7

‒ 1.295,4

‒ 1.284,9

‒ 1.287,7

Diversen

0

0

0

0

0

Sociale zekerheid

     

Loonbijstelling tranche 2021

‒ 49,5

‒ 48,1

‒ 47

‒ 46,1

‒ 44,9

Diversen

5,3

8,8

13,5

16

26,8

Zorg

     

Diversen

‒ 7,2

‒ 7,5

‒ 8

‒ 10,6

‒ 13,5

Niet relevant voor het uitgavenplafond

     

Correctie groeifonds van r naar n

6,3

22,5

54,5

100,7

131,1

Diversen

‒ 6,3

‒ 11,4

‒ 14,2

‒ 15,5

‒ 14,2

 

‒ 1.169,80

‒ 1.015,70

‒ 791,3

‒ 585,3

‒ 480,6

      

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

‒ 1.169,80

‒ 1.015,60

‒ 791,3

‒ 585,2

‒ 480,7

      

Stand Voorjaarsnota 2021 (subtotaal)

0

1.020,2

2.462,8

3.882,7

5.344,8

Totaal Internationale samenwerking

     

Stand Voorjaarsnota 2021

0

1.020,2

2.462,8

3.882,7

5.344,8

ARBEIDSVOORWAARDEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2021

2022

2023

2024

2025

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

0

0

0

0

0

      

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020

0

0

0

0

0

      

Stand Voorjaarsnota 2021 (subtotaal)

0

0

0

0

0

Totaal Internationale samenwerking

0

0

0

0

0

Stand Voorjaarsnota 2021 (subtotaal)

0

0

0

0

0

Uitgaven

Loon- en prijsontwikkeling

De loonontwikkeling voor de komende jaren is naar boven bijgesteld ten opzichte van de vorige Miljoenennota. Deze bijstelling volgt uit de ramingen van het Centraal Planbureau van de ontwikkeling in de lonen en de sociale werkgeverslasten uit het Centraal Economisch Plan 2020. De substantiële impact van het coronavirus op de economie is nog niet verwerkt in deze ramingen.

Loonbijstelling tranche 2020

De loonbijstelling tranche 2020 is overgemaakt naar de departementale begrotingen.

Grondslagmutatie

Als gevolg van de nieuwe begrotingsgrondslagen zoals vastgesteld in Miljoenennota 2020, zijn de loongrondslagen aangepast.

Licence