Base description which applies to whole site

Diergezondheidsfonds

Tabel 61

In miljoenen euro's (excl. HGIS)

      

58. Diergezondheidsfonds - Uitgaven

2022

2023

2024

2025

2026

2027

       

Stand startnota 2022 (inclusief ISB's en extrapolatie)

35,0

33,7

33,7

33,7

33,7

33,7

       

Mutaties Besluitvorming Voorjaarsnota

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

       

Technische Mutaties Voorjaarsnota

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

       

Niet-plafondrelevant

11,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bijstelling prognoses

11,7

     
       

Stand Voorjaarsnota

46,7

33,7

33,7

33,7

33,7

33,7

Tabel 62

In miljoenen euro's (excl. HGIS)

      

58. Diergezondheidsfonds - Niet-belastingontvangsten

2022

2023

2024

2025

2026

2027

       

Stand startnota 2022 (inclusief ISB's en extrapolatie)

27,2

33,7

33,7

33,7

33,7

33,7

       

Mutaties Besluitvorming Voorjaarsnota

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

       

Technische Mutaties Voorjaarsnota

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

       

Niet-plafondrelevant

41,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Eindsaldo

41,2

     
       

Stand Voorjaarsnota

68,4

33,7

33,7

33,7

33,7

33,7

Uitgaven

Niet-plafondrelevant

Bijstelling prognoses

Deze verzamelpost bevat onder andere een bijstelling naar boven van de prognose bestrijding van dierziekten (13 miljoen euro). Dit wordt onder andere veroorzaakt door de vogelgriep. Daarnaast is er een bijstelling naar beneden van de prognose overige uitgaven (1,6 miljoen euro). Dit betreft een verlaging van de uitvoeringskosten RVO door minder bezwaren en beroepschriften vanuit de rundersector.

Niet-belastingontvangsten

Niet-plafondrelevant

Eindsaldo

Conform de begrotingssystematiek van het Diergezondheidsfonds wordt het eindsaldo DGF 2021 aan de begroting 2021 toegevoegd (41,2 miljoen euro).

Licence