Base description which applies to whole site

BIJLAGE 8 - STIKSTOF

Begrote maatregelen gefinancierd uit het Transitiefonds (bedragen x € 1.000)

   

Begrotingsartikel

Maatregel1

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Bijbehorend Kamerstuk

21

Meten en berekenen dierlijke agrotketens en dierenwelzijn

 

1.000

1.000

    

Nota van Wijziging op de Ontwerpbegroting 2023, (Kamerstuk II, 2022/23, 36200 XIV, nr. 11)

 

1.000

1.000

    

Eerste suppletoire begroting 2023

21

Landelijke beëindigingsregeling Veehouderijlocaties+

 

30.000

170.000

600.000

200.000

  

Eerste suppletoire begroting 2023

21

Duurzame gewasbescherming

 

10.000

10.000

    

Nota van Wijziging op de Ontwerpbegroting 2023, (Kamerstuk II, 2022/23, 36200 XIV, nr. 11)

21

Stimulering omschakeling naar biologische landbouw en natuur

 

13.000

13.000

    

Nota van Wijziging op de Ontwerpbegroting 2023, (Kamerstuk II, 2022/23, 36200 XIV, nr. 11)

21

Ketenafspraken

 

3.000

     

Nota van Wijziging op de Ontwerpbegroting 2023, (Kamerstuk II, 2022/23, 36200 XIV, nr. 11)

 

‒ 1.865

467

466

466

466

 

Eerste suppletoire begroting 2023

21

Psychosociale hulp

 

300

300

    

Nota van Wijziging op de Ontwerpbegroting 2023, (Kamerstuk II, 2022/23, 36200 XIV, nr. 11)

22

Provinciale uitvraag

229.242

274.926

     

Derde incidentele suppletoire begroting inzake uitvoeringskosten Transitiefonds landelijk gebied en natuur (Kamerstukken II, 2021/22, 36213, nr. 1)

‒ 26.014

      

Slotwet 2022

 

26.014

     

Eerste suppletoire begroting 2023

22

Ecologische autoriteit

948

      

Derde incidentele suppletoire begroting inzake uitvoeringskosten Transitiefonds landelijk gebied en natuur (Kamerstukken II, 2021/22, 36213, nr. 1)

‒ 920

      

Slotwet 2022

 

3.272

     

Nota van Wijziging op de Ontwerpbegroting 2023, (Kamerstuk II, 2022/23, 36200 XIV, nr. 11)

 

920

     

Eerste suppletoire begroting 2023

22

Uitvoeringskosten piekbelasters

 

26.257

30.003

30.003

   

Eerste suppletoire begroting 2023

22

Uitvoeringskosten programmabureau

 

260

100

100

   

Eerste suppletoire begroting 2023

22

Uitvoeringskosten NPLG

1.000

      

Derde incidentele suppletoire begroting inzake uitvoeringskosten Transitiefonds landelijk gebied en natuur (Kamerstukken II, 2021/22, 36213, nr. 1)

‒ 500

      

Tweede suppletoire begroting 2022 (Kamerstukken II, 2022/23, 36250 XIV, nr. 1)

 

1.200

     

Eerste suppletoire begroting 2023

22

Uitvoeringskosten gemeenten en waterschappen

 

16.300

     

Eerste suppletoire begroting 2023

22

Uitvoeringskosten RTLG

3.617

      

Derde incidentele suppletoire begroting inzake uitvoeringskosten Transitiefonds landelijk gebied en natuur (Kamerstukken II, 2021/22, 36213, nr. 1)

22

Uitvoeringskosten provincies

14.400

      

Derde incidentele suppletoire begroting inzake uitvoeringskosten Transitiefonds landelijk gebied en natuur (Kamerstukken II, 2021/22, 36213, nr. 1)

 

23.205

     

Nota van Wijziging op de Ontwerpbegroting 2023, (Kamerstuk II, 2022/23, 36200 XIV, nr. 11)

22

Uitvoeringskosten netwerkfaciliteit

 

3.222

8.004

7.965

7.250

7.250

7.250

Eerste suppletoire begroting 2023

22

Uitvoeringskosten ruimtelijke ordening IenW

640

      

Derde incidentele suppletoire begroting inzake uitvoeringskosten Transitiefonds landelijk gebied en natuur (Kamerstukken II, 2021/22, 36213, nr. 1)

 

2.560

2.560

2.560

2.560

2.560

2.560

Nota van Wijziging op de Ontwerpbegroting 2023, (Kamerstuk II, 2022/23, 36200 XIV, nr. 11)

22

Uitvoeringskosten ruimtelijke ordening BZK

382

      

Derde incidentele suppletoire begroting inzake uitvoeringskosten Transitiefonds landelijk gebied en natuur (Kamerstukken II, 2021/22, 36213, nr. 1)

 

1.528

1.528

1.528

1.528

1.528

1.528

Nota van Wijziging op de Ontwerpbegroting 2023, (Kamerstuk II, 2022/23, 36200 XIV, nr. 11)

22

Rijksondersteuning gebiedsplannen

 

533

70

70

   

Eerste suppletoire begroting 2023

22

Monitoring, AERIUS en inzet RVO

 

5.230

3.019

3.987

4.241

4.241

4.241

Nota van Wijziging op de Ontwerpbegroting 2023, (Kamerstuk II, 2022/23, 36200 XIV, nr. 11)

22

Communicatieactiviteiten transitiefonds

350

      

Derde incidentele suppletoire begroting inzake uitvoeringskosten Transitiefonds landelijk gebied en natuur (Kamerstukken II, 2021/22, 36213, nr. 1)

 

1.350

1.350

    

Nota van Wijziging op de Ontwerpbegroting 2023, (Kamerstuk II, 2022/23, 36200 XIV, nr. 11)

22

Arbeidsmarktonderzoek NPLG

 

200

     

Eerste suppletoire begroting 2023

22

Aankoop gronden grondbank

 

200.000

     

Nota van Wijziging op de Ontwerpbegroting 2023, (Kamerstuk II, 2022/23, 36200 XIV, nr. 11)

22

Ontvangsten uit verkoop gronden grondbank

    

‒ 18.620

‒ 23.275

‒ 36.380

Nota van Wijziging op de Ontwerpbegroting 2023, (Kamerstuk II, 2022/23, 36200 XIV, nr. 11)

23

Digitalisering

 

27.500

25.300

    

Nota van Wijziging op de Ontwerpbegroting 2023, (Kamerstuk II, 2022/23, 36200 XIV, nr. 11)

23

Meten en berekenen strategie, kennis en innovatie

 

8.200

9.000

    

Nota van Wijziging op de Ontwerpbegroting 2023, (Kamerstuk II, 2022/23, 36200 XIV, nr. 11)

23

Fieldlabs

 

10.100

26.900

    

Nota van Wijziging op de Ontwerpbegroting 2023, (Kamerstuk II, 2022/23, 36200 XIV, nr. 11)

23

Innovatie op het boerenerf

 

37.500

26.500

    

Nota van Wijziging op de Ontwerpbegroting 2023, (Kamerstuk II, 2022/23, 36200 XIV, nr. 11)

23

KPI's en bedrijfsmanagement

 

2.000

2.000

    

Nota van Wijziging op de Ontwerpbegroting 2023, (Kamerstuk II, 2022/23, 36200 XIV, nr. 11)

          
 

Totaal

 

728.712

332.101

646.679

197.425

‒ 7.230

‒ 20.801

 
1

Maatregelen gericht op de uitvoering van deze maatregelen (begrotingsartikel 50) zijn niet opgenomen in deze tabel omdat geen onderscheid gemaakt wordt tussen uitvoering van de reguliere taken van LNV en de taken die gerealateerd zijn aan het transitiefonds.

Licence