Base description which applies to whole site

BIJLAGE 3 - COALITIEAKKOORDMIDDELEN OP DE AANVULLENDE POST

Onderstaande tabel toont alle budgettaire mutaties op coalitieakkoordmiddelen op de Aanvullende Post die in deze Voorjaarsnota zijn verwerkt. Het gaat daarbij om overboekingen van middelen vanaf de Aanvullende Post naar de departementale begrotingen, kasschuiven tussen verschillende jaren, toevoeging van de extrapolatie en loon- en prijsbijstelling en overige mutaties.

Tabel 29 Budgettaire mutaties op coalitieakkoordmiddelen

in miljoenen euro, + is saldobelastend

2024

2025

2026

2027

2028

2029

       

Stand Miljoenennota 2024

1.874

4.108

8.341

8.384

8.723

7.908

       

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

‒ 129

‒ 163

‒ 100

0

0

0

       

Regiodeals

‒ 129

‒ 130

0

0

0

0

Loon- en prijsbijstelling

4

4

0

0

0

0

Overheveling

‒ 133

‒ 133

0

0

0

0

Volkshuisvestingsfonds

0

0

0

0

0

0

Loon- en prijsbijstelling

0

0

0

0

0

0

Overheveling

0

0

0

0

0

0

Woningbouwimpuls

0

‒ 33

‒ 100

0

0

0

Loon- en prijsbijstelling

0

1

3

0

0

0

Overheveling

0

‒ 34

‒ 103

0

0

0

       

Onderwijs, Cultuur en Weteschap

‒ 52

0

0

0

0

0

       

Invoering studiebeurs

‒ 52

0

0

0

0

0

Loon- en prijsbijstelling

0

0

0

0

0

0

Overig

‒ 53

0

0

0

0

0

       

Financiën

‒ 17

‒ 21

‒ 9

‒ 12

‒ 15

28

       

Uitvoeringskosten Belastingdienst

‒ 17

‒ 22

‒ 10

‒ 12

‒ 16

13

Extrapolatie

0

0

0

0

0

28

Loon- en prijsbijstelling

1

1

1

1

1

2

Overheveling

‒ 19

‒ 24

‒ 11

‒ 13

‒ 17

‒ 17

Voorziening laagdrempelige fiscale rechtshulp

1

1

1

1

1

16

Extrapolatie

0

0

0

0

0

15

Loon- en prijsbijstelling

1

1

1

1

1

1

       

Infrastructuur en Waterstaat

‒ 151

‒ 189

‒ 583

‒ 581

‒ 541

‒ 430

       

Infra onderhoud Mobiliteitsfonds

0

0

‒ 326

‒ 326

‒ 326

‒ 410

Extrapolatie

0

0

0

0

0

35

Loon- en prijsbijstelling

0

0

10

10

10

12

Overheveling

0

0

‒ 335

‒ 335

‒ 335

‒ 423

Overig

0

0

0

0

0

‒ 35

Lelylijn

‒ 53

‒ 97

‒ 257

‒ 255

‒ 215

‒ 20

Eindejaarsmarge

22

0

0

0

0

0

Extrapolatie

0

0

0

0

0

23

Kasschuif

‒ 77

‒ 100

‒ 229

‒ 229

‒ 189

19

Loon- en prijsbijstelling

2

3

8

8

8

8

Overheveling

0

0

0

0

0

‒ 47

Overig

0

0

‒ 36

‒ 34

‒ 34

‒ 23

Waterveiligheid

‒ 97

‒ 92

0

0

0

0

Eindejaarsmarge

99

0

0

0

0

0

Loon- en prijsbijstelling

3

3

0

0

0

0

Overheveling

‒ 199

‒ 94

0

0

0

0

       

Economische Zaken en Klimaat

‒ 240

‒ 1.676

311

‒ 657

‒ 962

‒ 1.035

       

Energieprestatie-eisen nieuwbouw industriële gebouwen

0

0

0

0

0

5

Extrapolatie

0

0

0

0

0

5

Loon- en prijsbijstelling

0

0

0

0

0

0

Handhaving energiebesparingsplicht

0

0

0

‒ 14

‒ 14

1

Extrapolatie

0

0

0

0

0

15

Loon- en prijsbijstelling

0

0

0

1

1

1

Overheveling

0

0

0

‒ 15

‒ 15

‒ 15

Klimaatfonds

‒ 240

‒ 1.675

334

‒ 617

‒ 922

‒ 1.072

Eindejaarsmarge

568

0

0

0

0

0

Kasschuif

‒ 172

‒ 923

1.129

‒ 198

‒ 466

‒ 574

Loon- en prijsbijstelling

12

89

130

131

136

134

Overheveling

‒ 647

‒ 760

‒ 845

‒ 452

‒ 472

‒ 483

Overig

0

‒ 80

‒ 80

‒ 98

‒ 120

‒ 150

Uitvoeringskosten klimaat

0

0

2

1

1

31

Extrapolatie

0

0

0

0

0

29

Loon- en prijsbijstelling

0

0

2

1

1

1

Vergroening reisvervoer en personengedrag

‒ 1

‒ 2

‒ 24

‒ 27

‒ 27

1

Extrapolatie

0

0

0

0

0

41

Loon- en prijsbijstelling

0

0

1

1

1

1

Overheveling

0

0

0

‒ 11

‒ 28

‒ 41

Overig

‒ 1

‒ 2

‒ 25

‒ 18

0

0

Verplicht percentage recyclaat in bouwmaterialen

0

0

0

0

0

0

Loon- en prijsbijstelling

0

0

0

0

0

0

       

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

‒ 693

‒ 636

‒ 1.668

‒ 200

‒ 102

41

       

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

0

0

‒ 1

‒ 1

‒ 1

0

Extrapolatie

0

0

0

0

0

1

Loon- en prijsbijstelling

0

0

0

0

0

0

Overheveling

0

0

‒ 1

‒ 1

‒ 1

‒ 1

Transitiefonds

‒ 693

‒ 636

‒ 1.668

‒ 200

‒ 101

41

Eindejaarsmarge

9

0

0

0

0

0

Loon- en prijsbijstelling

9

8

38

41

43

44

Overheveling

‒ 654

‒ 582

‒ 1.585

‒ 128

‒ 68

‒ 3

Overig

‒ 57

‒ 62

‒ 120

‒ 112

‒ 75

0

       

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

‒ 36

‒ 145

‒ 158

‒ 165

‒ 184

37

       

Bescherming arbeidsmigranten (ci. Roemer)

‒ 5

0

0

0

0

0

Loon- en prijsbijstelling

0

0

0

0

0

0

Overheveling

‒ 5

0

0

0

0

0

Overig

0

0

0

0

0

0

Envelop arbeidsmarkt, armoede en schulden

‒ 17

‒ 88

‒ 147

‒ 143

‒ 135

14

Extrapolatie

0

0

0

0

0

142

Loon- en prijsbijstelling

1

4

6

6

6

5

Overheveling

‒ 18

‒ 93

‒ 154

‒ 149

‒ 141

‒ 133

Overig

0

0

0

0

0

0

Kinderopvang werkenden (uitvoeringskosten)

‒ 11

‒ 34

17

17

0

23

Extrapolatie

0

0

0

0

0

23

Kasschuif

0

‒ 34

17

17

0

0

Loon- en prijsbijstelling

1

3

2

2

1

1

Overheveling

‒ 12

‒ 3

‒ 2

‒ 2

‒ 1

‒ 1

Loondoorbetaling bij ziekte

‒ 3

‒ 22

‒ 27

‒ 38

‒ 49

0

Extrapolatie

0

0

0

0

0

56

Loon- en prijsbijstelling

0

2

3

3

4

3

Overheveling

‒ 3

‒ 25

‒ 30

‒ 42

‒ 53

‒ 59

       

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

‒ 283

‒ 3

80

81

84

7

       

Eigen bijdrage huishoudelijke hulp

0

‒ 5

‒ 8

‒ 5

‒ 5

5

Extrapolatie

0

0

0

0

0

9

Loon- en prijsbijstelling

0

0

0

0

1

1

Overheveling

0

‒ 5

‒ 8

‒ 6

‒ 5

‒ 5

Envelop pandemische paraatheid

0

0

0

0

0

2

Extrapolatie

0

0

0

0

0

2

Loon- en prijsbijstelling

0

0

0

0

0

0

Passende zorg als norm in ZVW

0

0

3

0

0

0

Loon- en prijsbijstelling

0

0

3

0

0

0

Standaardisatie gegevensuitwisseling

‒ 283

1

85

86

89

0

Kasschuif

‒ 232

0

77

77

77

0

Loon- en prijsbijstelling

16

9

8

9

11

0

Overheveling

‒ 67

‒ 8

‒ 1

‒ 1

0

0

Overig

0

0

0

0

0

0

Valpreventie bij 65-plussers (WMO)

0

0

0

0

0

0

Loon- en prijsbijstelling

0

0

0

0

0

0

Volksziektes

0

0

0

0

0

0

Loon- en prijsbijstelling

0

0

0

0

0

0

       

Medeoverheden

‒ 69

4

‒ 39

‒ 48

‒ 11

328

       

Jeugd conform advies CVW met aanvullende maatregelen

0

0

‒ 39

‒ 48

‒ 11

328

Extrapolatie

0

0

0

0

0

311

Loon- en prijsbijstelling

0

0

21

17

17

17

Overheveling

0

0

‒ 60

‒ 65

‒ 28

0

Overige dossiers medeoverheden

‒ 69

4

0

0

0

0

Loon- en prijsbijstelling

4

4

0

0

0

0

Overheveling

‒ 73

0

0

0

0

0

       

Diversen

‒ 34

‒ 32

‒ 28

‒ 26

‒ 28

35

       

Werk aan Uitvoering (WaU)

‒ 34

‒ 32

‒ 28

‒ 26

‒ 28

35

Extrapolatie

0

0

0

0

0

57

Loon- en prijsbijstelling

2

2

3

3

3

3

Overheveling

‒ 36

‒ 35

‒ 30

‒ 29

‒ 32

‒ 24

       

Stand Voorjaarsnota 2024

171

1.247

6.147

6.776

6.964

6.920

Onderstaande tabel toont de huidige stand van de coalitieakkoordmiddelen op de Aanvullende Post.

Tabel 30 Resterende CA-middelen op de Aanvullende Post

in miljoenen euro

2024

2025

2026

2027

2028

2029

       

Totaal

171

1.247

6.147

6.776

6.964

6.920

       

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

0

0

0

0

0

0

Regiodeals

0

0

0

0

0

0

Volkshuisvestingsfonds

0

0

0

0

0

0

Woningbouwimpuls

0

0

0

0

0

0

       

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

0

61

20

0

0

0

Invoering studiebeurs

0

61

20

0

0

0

       

Financiën

15

17

16

17

18

28

Uitvoeringskosten Belastingdienst

1

2

1

1

2

13

Voorziening laagdrempelige fiscale rechtshulp

14

15

16

16

16

16

       

Infrastructuur en Waterstaat

0

10

10

10

50

246

Infra onderhoud Mobiliteitsfonds

0

0

0

0

0

0

Lelylijn

0

10

10

10

50

246

Waterveiligheid

0

0

0

0

0

0

       

Economische Zaken en Klimaat

105

811

4.038

3.124

2.952

2.757

Energieprestatie-eisen nieuwbouw industriële gebouwen

3

3

5

5

5

5

Handhaving energiebesparingsplicht

0

0

0

1

1

1

Klimaatfonds

97

800

3.997

3.089

2.917

2.719

Uitvoeringskosten klimaat

4

7

34

28

28

31

Vergroening reisvervoer en personengedrag

0

0

1

1

1

1

Verplicht percentage recyclaat in bouwmaterialen

1

1

1

0

0

0

       

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

9

0

1.308

2.983

3.250

3.482

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

0

0

0

0

0

0

Transitiefonds

9

0

1.308

2.983

3.250

3.482

       

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

0

66

89

88

65

37

Bescherming arbeidsmigranten (ci. Roemer)

0

0

0

0

0

0

Envelop arbeidsmarkt, armoede en schulden

0

16

16

18

17

14

Kinderopvang werkenden (uitvoeringskosten)

0

30

53

50

28

23

Loondoorbetaling bij ziekte

0

20

20

20

20

0

       

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

22

182

305

265

298

7

Eigen bijdrage huishoudelijke hulp

0

1

0

4

5

5

Envelop pandemische paraatheid

6

6

2

2

2

2

Juiste zorg op de juiste plek

0

0

0

0

0

0

Passende zorg als norm in ZVW

0

0

56

6

6

0

Standaardisatie gegevensuitwisseling

15

171

245

253

285

0

Valpreventie bij 65-plussers (WMO)

0

0

0

0

0

0

Valpreventie bij 65-plussers (Zvw)

0

0

0

0

0

0

Volksziektes

1

4

0

0

0

0

       

Medeoverheden

13

90

341

263

300

328

Jeugd conform advies CVW met aanvullende maatregelen

0

0

341

263

300

328

Overige dossiers medeoverheden

4

85

0

0

0

0

Schrappen oploop opschalingskorting

9

5

0

0

0

0

       

Diversen

7

10

20

25

33

35

Werk aan Uitvoering (WaU)

7

10

20

25

33

35

Licence