Base description which applies to whole site

BES-fonds

BES-fonds: Uitgaven

In miljoenen euro

2024

2025

2026

2027

2028

2029

       

Stand Basisstand (Miljoenennota)

71

59

58

57

57

0

       

Intensiveringen

15

16

18

19

20

22

Verhoging vrije uitkering

14

14

14

14

14

14

BBP-indexatiesystematiek

2

3

4

5

7

8

       

Ombuigingen

‒ 1

0

‒ 1

‒ 1

‒ 1

‒ 1

Dekking verhoging vrije uitkering uit zekerheidsfonds (AP)

‒ 1

0

‒ 1

‒ 1

‒ 1

‒ 1

       

Generaal dossier

‒ 6

10

10

10

10

10

Wisselkoersactualisatie

‒ 6

10

10

10

10

10

       

Overboekingen Aanvullende Post

1

0

1

1

1

1

Overboekingen Aanvullende Post

1

0

1

1

1

1

       

Overboekingen met andere begrotingen

1

0

    

Overboekingen met andere begrotingen

1

0

    
       

Prijsbijstelling

3

2

2

2

2

2

Prijsbijstelling (volgens BBP-indexatiesystematiek)

3

2

2

2

2

2

       

Extrapolatie

     

57

Extrapolatie

     

57

       

Stand Voorjaarsnota

84

88

88

89

90

91

Uitgaven

Intensiveringen

Verhoging vrije uitkering

Dit betreft een structurele verhoging van de vrije uitkering (VU) in het BES-fonds van 8,6 miljoen euro, naast structureel 5 miljoen euro ten behoeve van de doorwerking van de verhoging van het Wettelijk Minimumloon (WML).

BBP-indexatiesystematiek

Er is afgesproken om voor het BES-fonds over te stappen naar een nieuw indexatie-systematiek op basis van BBP-cijfers. Dit in plaats van de huidige indexatie op basis van loon- en prijs ontwikkeling. Hiermee sluit de indexatie-systematiek aan op de (nieuwe) systematiek van het Gemeente-en Provinciefonds. Gespiegeld aan het Gemeente-en Provinciefonds zal ook het BES-fonds per 2024 overgaan op de nieuwe wijze van indexatie. De reservering en uitkering van het prijsdeel van deze indexatie loopt via de prijsbijstelling. De reservering en de uitkering van het volumedeel van deze systematiek loopt via de begroting van het BES-fonds. Deze reeks betreft de 2024 tranche van het volume-deel van de systematiek en de reservering voor toekomstige tranches.

Ombuigingen

Dekking verhoging vrije uitkering uit zekerheidsfonds (AP)

Ter dekking van de verhoging van de vrije uitkering worden de resterende middelen t.b.v. het zekerheidsfonds op de Aanvullende Post ingezet.

Generaal dossier

Wisselkoersactualisatie

Vanaf huidig begrotingsjaar worden de wisselkoerseffecten voor Koninkrijksrelaties generaal gedekt. Meevallers vloeien daarmee terug naar het generale beeld, tegenvallers worden generaal gedekt. Ook wordt er een eenmalige correctie gedaan om de posten op de begroting om te zetten naar dezelfde basis begrotingskoers.

Overboekingen Aanvullende Post

Dit betreft de overheveling van de resterende middelen t.b.v. het zekerheidsfonds op de Aanvullende Post naar het BES-fonds, ter dekking van de verhoging van de vrije uitkering.

Overboekingen met andere begrotingen

De overboekingen naar het BES-fonds bestaan uit middelen van LNV ten behoeve van het Natuur- en milieubeleidsplan Caribisch Nederland, uit een bijdrage van JenV voor de ontwikkeling van het Zorg- en Veiligheidshuis op Bonaire. Ook boekt OCW middelen over aan de Openbare Lichamen voor activiteiten rondom het herdenkingsjaar slavernijverleden.

Prijsbijstelling (volgens BBP-indexatiesystematiek)

De 2024 tranche van de prijsbijstelling wordt overgemaakt naar het BES-fonds. Dit is het prijsdeel van de nieuwe BBP-indexatiesystematiek.

Extrapolatie

Met de extrapolatie wordt de begrotingsstand in het extrapolatiejaar 2029 (t+5) toegevoegd aan de begroting van het BES-fonds.

Licence