Base description which applies to whole site

Deltafonds

Deltafonds: Uitgaven

In miljoenen euro

2024

2025

2026

2027

2028

2029

       

Stand Basisstand (Miljoenennota)

1.819

1.908

2.030

1.808

1.822

1.664

       

Kasschuiven investeringsplafond

‒ 660

‒ 277

27

251

‒ 38

‒ 96

Kasschuif Beekdalen

‒ 199

‒ 94

14

15

15

15

Kasschuif Deltafonds

‒ 461

‒ 183

12

236

‒ 53

‒ 112

       

Overboekingen coalitieakkoord Rutte IV

199

94

    

CA middelen Beekdalen

199

94

    
       

Overboekingen met andere begrotingen

1

9

8

‒ 1

0

0

Overboekingen met andere begrotingen

1

9

8

‒ 1

0

0

       

Plafondcorrecties

1

     

Plafondcorrecties

1

     
       

Eindejaarsmarge

208

     

Eindejaarsmarge

208

     
       

Technisch

14

7

‒ 6

‒ 18

‒ 2

8

Doorverdeling saldo 2023

203

0

   

0

Overig technisch

‒ 189

7

‒ 6

‒ 18

‒ 2

8

       

Stand Voorjaarsnota

1.582

1.741

2.059

2.041

1.782

1.575

Deltafonds: Ontvangsten

In miljoenen euro

2024

2025

2026

2027

2028

2029

       

Stand Basisstand (Miljoenennota)

1.819

1.908

2.030

1.808

1.822

1.664

       

Desalderingen

‒ 455

‒ 174

34

250

‒ 38

‒ 96

Mutaties met Infrastructuur en Waterstaat

‒ 455

‒ 174

34

250

‒ 38

‒ 96

       

Technisch

10

8

‒ 5

‒ 17

‒ 2

8

Doorverdeling saldo 2023

‒ 4

     

Overig technisch

14

8

‒ 5

‒ 17

‒ 2

8

       

Niet-plafondrelevant

208

     

Niet-plafondrelevant

208

     
       

Stand Voorjaarsnota

1.582

1.741

2.059

2.041

1.782

1.575

Uitgaven

Kasschuiven Investeringsplafond

Kasschuif Beekdalen

De tweede tranche van de coalitieakkoordmiddelen Beekdalen worden toegevoegd aan het Deltafonds. Tegelijkertijd wordt met een kasschuif het budget in een realistisch uitgavenpatroon gezet. Met de huidige planning komende de meeste middelen tot besteding in de periode 2030 t/m 2034.

Kasschuif Deltafonds

In de jaren 2024 en 2025 wordt circa 650 miljoen euro verplaatst naar latere jaren. Met name budget van het Hoogwaterbeschermingsprogramma wordt verschoven naar latere jaren in verband met uitdagingen in de uitvoering. In het jaar 2027 is extra kasbudget nodig voor de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water.

Overboekingen coalitieakkoord Rutte IV

CA-middelen Beekdalen

De tweede tranche van de coalitieakkoordmiddelen Beekdalen worden toegevoegd aan het Deltafonds. Met de tweede tranche kan langdurig werk gemaakt worden van het verbeteren van de waterveiligheid in Limburg. Dit doet ook recht aan de bestuursovereenkomst van zomer 2022 tussen net Rijk, de Provincie Limburg en het Waterschap Limburg, waarin alle partijen zich committeren aan het doel om Limburg waterveiliger te maken.

Overboekingen met andere begrotingen

Deze post bevat diverse overboekingen van en naar andere departementen in het kader van het Deltafonds.

Plafondcorrecties

Dit betreft overboekingen van middelen van het Deltafonds naar het Infrastructuur en Waterstaat zoals een bijdrage aan het DG Water en Bodem voor de validatie van de budgetbehoefte voor instandhouding.

Eindejaarsmarge

Conform de begrotingsregels voor fondsen worden alle niet uitgegeven middelen van 2023 overgeheveld naar 2024.

Technisch

Doorverdeling saldo 2023

Dit is een technische bijstelling zodat de ontvangsten- en de uitgaven van de eindejaarsmarge binnen het fonds op elkaar aansluit.

Overig technisch

Dit betreft overige herschikkingen.

Ontvangsten

Desalderingen

Mutaties met Infrastructuur en Waterstaat

Deze mutaties zijn technisch nodig om het fonds in evenwicht te houden. De inhoudelijke mutaties zijn toegelicht bij de uitgaven.

Technisch

Doorverdeling saldo 2023

Dit is een technische bijstelling zodat de ontvangsten- en de uitgaven van de eindejaarsmarge binnen het fonds op elkaar aansluiten.

Overig technisch

Dit betreft overige herschikkingen.

Niet-plafondrelevant

Conform de begrotingsregels voor fondsen worden alle vertraagde ontvangsten van 2023 toegevoegd aan de begroting van 2024.

Licence