Base description which applies to whole site

Nationaal Groeifonds

Nationaal Groeifonds: Uitgaven

In miljoenen euro

2024

2025

2026

2027

2028

2029

       

Stand Basisstand (Miljoenennota)

1.572

1.471

1.792

2.080

3.253

3.189

       

Ombuigingen

‒ 685

‒ 395

‒ 199

 

‒ 1.212

 

Uitname Nationaal Groeifonds voor investeringen in Nederlandse halfgeleidersector (microchipsector)

‒ 685

‒ 395

‒ 199

   

Amendement Erkens c.s.

    

‒ 1.212

 
       

Kasschuiven

‒ 27

‒ 19

‒ 8

‒ 5

11

15

       

Overboekingen met andere begrotingen

‒ 387

‒ 284

‒ 308

‒ 212

‒ 164

‒ 8

Centrum voor Proefdiervrije Biomedische Translatie (CPBT)

0

‒ 10

‒ 11

‒ 12

‒ 13

‒ 8

Creative Industries Immersive Impact Coalition (CIIIC)

‒ 1

‒ 15

‒ 42

‒ 45

  

Holomicrobioom

‒ 4

‒ 14

‒ 14

‒ 14

‒ 14

 

Meer Uren Werkt!

‒ 5

‒ 9

‒ 10

‒ 7

  

Techkwadraat

‒ 6

‒ 45

‒ 46

‒ 48

  

Luchtvaart in Transitie

‒ 10

‒ 19

‒ 30

 

‒ 15

 

Polaris

‒ 10

‒ 12

‒ 14

‒ 15

‒ 51

 

Re-Ge-NL

‒ 12

‒ 19

‒ 22

‒ 18

‒ 57

 

Innovatieprogramma Onderwijshuisvesting

‒ 17

‒ 6

‒ 45

‒ 43

‒ 14

 

BioBased Circulair

‒ 22

‒ 33

‒ 47

   

6G Future Network Services

‒ 41

‒ 20

    

Material Independence & Circular Batteries

‒ 58

‒ 71

‒ 19

‒ 10

  

Groenvermogen

‒ 99

     

Rail Gent - Terneuzen

‒ 103

     

Impuls Open Leermiddelen

 

‒ 12

‒ 8

   
       

Loonbijstelling

19

26

35

44

71

76

       

Prijsbijstelling

9

7

11

15

24

29

       

Eindejaarsmarge

10

     
       

Technisch

‒ 3

0

0

0

0

0

Technische mutaties

‒ 3

0

0

0

0

0

Herschikking reservering naar voorwaardelijke toekenning

  

‒ 6

‒ 22

‒ 56

‒ 585

Omzettingen reservering naar voorwaardelijke toekenning

  

6

22

56

585

       

Stand Voorjaarsnota

508

807

1.323

1.922

1.984

3.301

Nationaal Groeifonds: Ontvangsten

In miljoenen euro

2024

2025

2026

2027

2028

2029

       

Stand Basisstand (Miljoenennota)

1.572

1.471

1.792

2.080

3.253

3.189

       

Mutaties met de EZK-begroting

‒ 1.065

‒ 665

‒ 469

‒ 159

‒ 1.269

112

       

Stand Voorjaarsnota

508

807

1.323

1.922

1.984

3.301

Uitgaven

Uitname Nationaal Groeifonds voor investeringen in Nederlandse halfgeleidersector (microchipsector) 

Het kabinet heeft in het voorjaar middelen ter beschikking gesteld om knelpunten aan te pakken in de Nederlandse halfgeleidersector (microchipsector), ter bevordering van het ondernemingsklimaat, en ter bevordering van het duurzaam verdienvermogen en de economische veiligheid van Nederland. De middelen zijn bestemd voor verschillende maatregelen op het gebied van woningbouw, infrastructuur en onderwijs in de regio Eindhoven. Dekking komt voor een deel van de departementale begrotingen van OCW, EZK, BZK en het mobiliteitsfonds. Het merendeel van de dekking komt uit het Nationaal Groeifonds. Hiervoor wordt cumulatief 1.279 miljard euro uit het budget van het Nationaal Groeifonds gehaald.

Amendement Erkens c.s.

Bij de behandeling van het Belastingplan 2024 heeft de Tweede Kamer ingestemd met amendement Erkens c.s. waarmee besloten is om de accijns op benzine, diesel en LPG per 1 januari 2024 niet te verhogen. er dekking hiervan is 1.212 miljard euro uit het Nationaal Groeifonds (NGF) onttrokken in 2028.

Kasschuiven

Er worden diverse kasschuiven verwerkt op de begroting van het Nationaal Groeifonds. De middelen worden in een ander ritme geplaatst zodat het beter aansluit bij de verwachte uitfinanciering in de toekomst.

Overboekingen met andere begrotingen

Een aantal projecten worden heeft een definitieve toekenning ontvangen. De middelen voor deze projecten worden overgeheveld naar de begroting van het uitvoerende departement. Een toelichting per project is opgenomen in de eerste suppletoire begroting van het Nationaal Groeifonds.

Loonbijstelling

De tranche 2024 van de loonbijstelling wordt toegevoegd aan de begroting van het Nationaal Groeifonds.

Prijsbijstelling

De tranche 2024 van de prijsbijstelling wordt toegevoegd aan de begroting van het Nationaal Groeifonds.

Eindejaarsmarge

De onderuitputting op het NGF in 2023 van 10 miljoen euro wordt toegevoegd aan de fondsbegroting van 2024.

Technisch

Er zijn diverse technische mutaties. Hieronder vallen bijvoorbeeld verschillende herschikkingen tussen de artikelen op de NGF-begroting. . Daarnaast is er 5 miljoen geraamd voor de uitvoeringskosten van het RVO voor het NGF.

Herschikking reservering naar voorwaardelijke toekenning

Onder deze post vallen de middelen voor projecten die worden omgezet van een reservering naar een voorwaardelijke toekenning. Deze middelen blijven staan op de NGF-begroting.

Omzettingen reservering naar voorwaardelijke toekenning

Onder deze post vallen de middelen voor projecten die worden omgezet van een reservering naar een voorwaardelijke toekenning. Deze middelen blijven staan op de NGF-begroting.

Ontvangsten

Mutaties met de EZK-begroting

Omdat de uitgaven voor het fonds worden gedaan via de EZK-begroting zijn deze mutaties nodig om het fonds in evenwicht te houden. De samenhangende inhoudelijke mutaties zijn verder toegelicht bij de uitgaven.

Licence