Base description which applies to whole site

Accres Provinciefonds

Accres Provinciefonds: Uitgaven

In miljoenen euro

2024

2025

2026

2027

2028

2029

       

Stand Basisstand (Miljoenennota)

129

348

544

719

883

0

       

Intensiveringen

‒ 161

‒ 255

‒ 13

‒ 12

‒ 10

‒ 7

Afrekening BCF

33

     

Vervroegen bbp-systematiek

‒ 194

‒ 255

‒ 13

‒ 12

‒ 10

‒ 7

       

Overboekingen met andere begrotingen

143

183

‒ 26

‒ 26

‒ 26

‒ 26

Overboeking bijstelling tranche 2024

176

183

‒ 26

‒ 26

‒ 26

‒ 26

Overboeking afrekening BCF

‒ 33

     
       

Plafondcorrecties

  

‒ 45

‒ 55

‒ 51

‒ 47

Reguliere bijstelling bbp-ontwikkeling CEP

  

‒ 45

‒ 55

‒ 51

‒ 47

       

Extrapolatie

     

1.050

Extrapolatie

     

1.050

       

Stand Voorjaarsnota

111

277

460

627

797

969

Uitgaven

Accresontwikkeling

Het vervroegd invoeren van de bbp-systematiek in 2024 en de prijsbijstelling uit de CEP resulteert in een lager accres. Deze worden deels opgevangen door mutaties in de grondslag zodat de impact hiervan op de lopende begroting van gemeenten wordt verkleind en het provinciefonds vanaf 2026 per saldo minimaal stijgt met de hoogte van de oploop van de opschalingskorting.

Overboeking afrekening BCF

Provincies en gemeenten kunnen gedurende een begrotingsjaar de door hen betaalde BTW, onder voorwaarden, declareren bij het BTW-compensatiefonds (BCF). Het BCF kent jaarlijks een plafond. Wanneer er aan het eind van het jaar minder gedeclareerd is dan het vastgestelde plafond, dan wordt hetrestant naar rato toegevoegd aan het provinciefonds en gemeentefonds.

Extrapolatie

Met de extrapolatie wordt de begrotingsstand in het extrapolatiejaar 2029 (t+5) toegevoegd aan de begroting van het Accres Provinciefonds.

Licence