Base description which applies to whole site

Accres Gemeentefonds

Accres Gemeentefonds: Uitgaven

In miljoenen euro

2024

2025

2026

2027

2028

2029

       

Stand Basisstand (Miljoenennota)

671

3.427

5.228

7.253

9.100

0

       

Intensiveringen

‒ 564

‒ 1.457

‒ 56

‒ 26

‒ 1

27

Afrekening BCF

214

     

Vervroegen bbp-systematiek

‒ 778

‒ 1.457

‒ 56

‒ 26

‒ 1

27

       

Overboekingen met andere begrotingen

599

853

‒ 322

‒ 319

‒ 317

‒ 315

Overboeking bijstelling tranche 2024

813

853

‒ 322

‒ 319

‒ 317

‒ 315

Overboeking afrekening BCF

‒ 214

     
       

Plafondcorrecties

‒ 79

‒ 304

‒ 498

‒ 609

‒ 568

‒ 527

Reguliere bijstelling bbp-ontwikkeling CEP

‒ 79

‒ 304

‒ 498

‒ 609

‒ 568

‒ 527

       

Extrapolatie

     

10.986

Extrapolatie

     

10.986

       

Stand Voorjaarsnota

627

2.518

4.352

6.298

8.215

10.170

Uitgaven

Accresontwikkeling

Het vervroegd invoeren van de bbp-systematiek in 2024 en de prijsbijstelling uit de CEP resulteert in een lager accres. Deze worden deels opgevangen door mutaties in de grondslag zodat de impact hiervan op de lopende begroting van gemeenten wordt verkleind en het gemeentefonds vanaf 2026 per saldo minimaal stijgt met de hoogte van de oploop van de opschalingskorting.

Overboeking afrekening BCF

Provincies en gemeenten kunnen gedurende een begrotingsjaar de door hen betaalde BTW, onder voorwaarden, declareren bij het BTW-compensatiefonds (BCF). Het BCF kent jaarlijks een plafond. Wanneer er aan het eind van het jaar minder gedeclareerd is dan het vastgestelde plafond, dan wordt hetrestant naar rato toegevoegd aan het provinciefonds en gemeentefonds.

Extrapolatie

Met de extrapolatie wordt de begrotingsstand in het extrapolatiejaar 2029 (t+5) toegevoegd aan de begroting van het Accres Gemeentefonds.

Licence