Base description which applies to whole site

Prijsbijstelling

Prijsbijstelling: Uitgaven

In miljoenen euro

2024

2025

2026

2027

2028

2029

       

Stand Basisstand (Miljoenennota)

1.941

3.346

4.508

5.740

7.078

0

       

Plafondcorrecties

‒ 63

141

418

447

484

657

Plafondcorrecties

‒ 63

141

418

447

484

657

       

Prijsbijstelling

‒ 1.879

‒ 1.984

‒ 1.901

‒ 1.812

‒ 1.780

‒ 1.797

Prijsbijstelling

‒ 1.879

‒ 1.984

‒ 1.901

‒ 1.812

‒ 1.780

‒ 1.797

       

Extrapolatie

     

8.493

Extrapolatie

     

8.493

       

Stand Voorjaarsnota

0

1.504

3.024

4.375

5.782

7.353

Uitgaven

Plafondcorrecties

De prijsontwikkeling is volgens reguliere systematiek bijgesteld. Deze bijstelling volgt onder andere uit de raming van het Centraal Economisch Plan 2024 van het Centraal Planbureau. Tevens is er afgesproken om voor het BES-fonds over te stappen naar een nieuwe indexatie-systematiek op basis van BBP-cijfers. Dit in plaats van de huidige indexatie op basis van loon- en prijsontwikkeling. Hiermee sluit de indexatie-systematiek van het BES-fonds aan op de (nieuwe) systematiek van het Gemeente-en Provinciefonds. De reservering en uitkering van het prijsdeel van deze indexatie loopt via de prijsbijstelling. De reservering en de uitkering van het volumedeel van deze systematiek loopt via de begroting van het BES-fonds.

Prijsbijstelling

Deze post betreft de uitkeringen van de prijsbijstelling tranche 2024 aan de departementale begrotingen. Dit is onderdeel van de reguliere begrotingssytematiek.

Extrapolatie

Met de extrapolatie wordt de begrotingsstand in het extrapolatiejaar 2029 (t+5) toegevoegd aan de begroting van de Prijsbijstelling.

Licence