Base description which applies to whole site

BIJLAGE 11: VERMOGENSVERDELING IN BEELD

Inleiding

De hier gepresenteerde cijfers zijn een actualisatie van de cijfers zoals deze zijn opgenomen als bijlage in de Voorjaarsnota van 2023. Ze geven een beeld van hoe de vermogensopbouw, -verdeling en -ontwikkeling van huishoudens in Nederland eruitzien, inclusief informatie over schenkingen en erfenissen. De bron voor de vermogensgegevens is het Integraal Inkomens- en Vermogensonderzoek (IIV) van het CBS. De cijfers over 2006 t/m 2021 zijn definitief en de cijfers over 2022 zijn voorlopig (*). De bedragen in alle figuren zijn gemiddelde bedragen. De cijfers zijn tevens te vinden op de site van het CBS.

Licence