Base description which applies to whole site

Deze visual biedt inzicht in de vraag: wie ontvangt wat uit de rijksbegroting? Onderstaande ingangen laten zien welke ontvangers geld hebben gekregen vanuit één hoofdstuk, artikel of regeling. Ook zijn alle ontvangers doorzoekbaar om te zien van wie en via welke regeling deze partijen geld ontvangen. 

Onder de blauwe tegels staan lijsten van Hoofdstukken, Artikelen, Regelingen of Ontvangers, gesorteerd naar grootte. De zoekbalk geeft de mogelijkheid om te zoeken op naam. Door op de gewenste naam te klikken, verschijnt het volgende scherm waar visueel wordt weergegeven hoe de geldstroom loopt. 

De onderliggende dataset is ook als open data beschikbaar: Overzicht Datasets | Ministerie van Financiën - Rijksoverheid (rijksfinancien.nl)

Licence