Base description which applies to whole site

Wie ontvingen?

Het Rijk verstrekt geld aan publieke organisaties en bedrijven. Het onderstaande interactieve overzicht laat de uitgekeerde bedragen per ministerie en beleidsmaatregel zien. 

Licence