Base description which applies to whole site

Belastingplan 2022

Het pakket Belastingplan 2022 bestaat uit de volgende zes wetsvoorstellen en een ramingstoelichting: 

  • Belastingplan 2022
  • Overige fiscale maatregelen 2022
  • Implementatie belastingplichtmaatregel uit de tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking
  • Aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten
  • Delegatiebepalingen tegemoetkoming schrijnende gevallen
  • Verlaging tarief verhuurdersheffing en maandelijkse wijziging bedragen heffingsverminderingen

In het kader van de actieve openbaarmaking zijn ook de onderliggende nota's inclusief een leeswijzer gepubliceerd.

De ramingstoelichtingen bij het pakket belastingplan 2022

Actieve openbaarmaking van het pakket belastingplan 2022

Implementatie belastingplichtmaatregel uit de tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking

Delegatiebepalingen tegemoetkoming schrijnende gevallen

Aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten

Verlaging tarief verhuurdersheffing en maandelijkse wijziging bedragen heffingsverminderingen

Licence