Base description which applies to whole site
+

BIJLAGE 2

Belastinguitgaven voor IB-ondernemers Raming 2008 (derving in mln €)
1. Faciliteiten waarvoor het urencriterium een voorwaarde is 
a. Zelfstandigenaftrek*1 272
b. Aftrek speur- en ontwikkelingswerk (incl. verhoogde S&O starter)*8
c. Meewerkaftrek*14
d. FOR, niet omgezet in lijfrente*215
  
2. Faciliteiten voor startende ondernemers 
a. Extra zelfstandigenaftrek starters*66
b. Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid*10
c. Willekeurige afschrijving starters*9
d. Verhoogde aftrek speur- en ontwikkelingswerk*Zie hiervoor 1b
e. Durfkapitaalregeling*23
  
3. Overige faciliteiten 
a. Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek187
b. Landbouwvrijstelling178
c. Fiscale regeling zeescheepvaart72
d. Stakingsaftrek18

* Faciliteit is alleen van toepassing als is voldaan aan het urencriterium.

BRON: Bijlage 5 Miljoenennota 2008 (p. 92/93/94).

Licence