Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

4.3. Herleving hypotheekrenteaftrek na tijdelijke verhuur

De regeling voor herleving van de hypotheekrenteaftrek na tijdelijke verhuur kent een tijdelijk karakter voor de duur van twee jaar en vervalt ingevolge het Belastingplan 2010 per 1 januari 2012. Gezien de situatie op de woningmarkt verlengt het kabinet de looptijd van deze regeling met een jaar. Hierdoor is de regeling ook in 2012 nog van toepassing en vervalt de regeling pas per 1 januari 2013. Hiermee wordt nu reeds duidelijkheid gegeven ten behoeve van de woningmarkt.

Licence