Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

6. Koopkrachtpakket 2011

De hoogte van een aantal heffingskortingen en tarieven wordt aangepast in het kader van het streven naar een evenwichtig koopkrachtbeeld. Tabel 4 geeft een overzicht van de belangrijkste heffingskortingen, schijven en tarieven voor 2011. Hierin zijn de veranderingen opgenomen die voortvloeien uit het Belastingplan 2011 alsmede uit eerdere belastingplannen. De tabel bevat alleen de mutaties van fiscale maatregelen van het koopkrachtpakket. Niet-fiscale onderdelen van het koopkrachtpakket worden in andere regelgeving opgenomen. De begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bevat een integraal beeld van alle koopkrachtmaatregelen die worden genomen om een evenwichtig koopkrachtbeeld tot stand te brengen.

Tabel 4: Overzicht heffingskortingen, schijven en tarieven 2010–2012 (€)

Heffingskortingen

stand 2010

mutatie 2011

stand 2011

mutatie 2012

Algemene heffingskorting

1 987

-/- € 11 (BP 2009) + € 11 (BP 2011), geen indexering (BP 2008)

1 987

-/- 13

Arbeidskorting maximaal

1 489

+ € 60 (BP 2008) + indexeren + € 15 (BP 2011)

1 574

 

afbouw arbeidskorting voor hoge inkomens

56

+ € 60 (BP 2008) + indexeren -/- € 40 (BP 2011)

77

 

Ouderenkorting

684

indexeren + € 50 (BP 2011)

739

 

Alleenstaande ouderenkorting

418

indexeren

421

 

Inkomensafh. combinatiekorting basis

775

indexeren

780

 

Inkomensafh. combinatiekorting maximum

1 859

indexeren

1 871

 

Alleenstaande-ouderkorting

945

indexeren -/- € 20 (BP 2011)

931

 

Aanvullende alleenstaande-ouderkorting

1 513

indexeren

1 523

 

Jonggehandicaptenkorting

691

indexeren

696

 

Levensloopverlofkorting

199

indexeren

201

 
     

Schijven en grenzen

    

Grens eerste schijf

18 218

indexeren + € 300 (BP 2011)

18 628

 

Grens tweede schijf geboren voor 1-1-1946

32 738

indexeren + € 550 (BP 2011)

33 485

 

Grens tweede schijf geboren 1-1-1946 of later

32 738

75% indexeren (BP 2009) + € 550 (BP 2011)

33 436

 

Grens derde schijf

54 367

indexeren + € 1 000 (BP 2011)

55 694

 
     

Tarieven (totaal IB/LB en volksverzekeringen)

(mutaties betreffen IB/LB-tarieven)

 

Tarief eerste schijf < 65 jaar

33,45%

-/- 0,45% (BP 2011)

33,00%

+ 0,15%

Tarief eerste schijf 65 jaar en ouder

15,55%

-/- 0,45% (BP 2011)

15,10%

+ 0,15%

Tarief tweede schijf < 65 jaar

41,95%

 

41,95%

 

Tarief tweede schijf 65 jaar en ouder

24,05%

 

24,05%

 

Tarief derde schijf

42,00%

 

42,00%

 

Tarief vierde schijf

52,00%

 

52,00%

 
Licence