Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

8. Budgettaire aspecten

In de hierna opgenomen tabel is het totale budgettaire beeld van het wetsvoorstel Belastingplan 2015 weergegeven.

Tabel 13: Budgettaire effect Belastingplan 2015 (€ mln., –/– = lastenverlichting)

Maatregel

2015

2016

2017

struc.

Mutatie tarief eerste schijf

– 539

– 539

– 539

– 539

Wijziging afbouw algemene heffingskorting

351

351

351

351

Verhoging arbeidskorting

– 500

– 500

– 500

– 500

Fiscale innovatieregelingen

134

0

0

0

 

w.v. incidentele taakstelling RDA

150

0

0

0

 

w.v. incidentele intensivering WBSO

– 16

0

0

0

Aanpassen gebruikelijkloonregeling

150

150

150

150

Aanpassen belasting op leidingwater

– 80

– 80

– 80

– 80

Verhoging tarieven energiebelasting

120

120

80

80

Aanpassen afvalstoffenbelasting

67

67

67

67

Aanpassen ouderenkorting

0

195

195

195

Afschaffen ouderentoeslag

0

135

135

135

Verlengen termijn aftrek hypotheekrente restschulden

– 15

– 15

– 15

0

Structureel maken maatregelen koopwoningmarkt

– 5

– 5

– 5

– 5

Verlengen verlaagd btw-tarief herstel en renovatie

– 128

0

0

0

Uitbreiding verlaagd tarief lokaal duurzaam opgewekte energie

0

0

0

0

Uitbreiding vrijstelling zelfopwekking naar huursector

– 3

– 4

– 7

– 14

Verlagen belastingverminderingen energiebelasting

73

80

98

98

 

w.v. ter dekking van uitbreiding vrijstelling zelfopwekking

3

4

7

14

 

w.v. ter dekking van arrest Fuchs

70

76

91

84

Opname derdepijlerpensioen bij arbeidsongeschiktheid

8

9

10

16

Vrijval levensloopregeling

30

0

0

0

Tijdsevenredige heffingskorting

– 14

– 7

– 7

– 7

Auto’s met dubbele cabine

0

1

1

1

Afschaffen btw-koepelvrijstelling paritaire dienstverlening

2

2

2

2

Totaal Belastingplan 2015

– 349

– 40

– 64

– 50

Licence